Förpackar

Sedan drygt 30 år har vår samarbetspartner B&C utvecklat och levererat förpackningssystem. Med utgångspunkt i norra Italien är B&C en global leverantör med vana att erbjuda kompletta lösningar för många olika branscher.

Produktområden som torv, planteringsjord, cement, ensilage, stärkelse och djurfoder är exempel på områden där B&C levererar effektiva och tillförlitliga lösningar i samtliga delar av världen.

Vill du veta mer och diskutera vilka möjligheter vi har att hjälpa er at förpacka så kontakta oss.

Vill du veta mer eller diskutera dina behov så kontakta oss gärna

 Förpackar